top of page

Vrij zaad! De bij bestuift, de mens zaait

‘Wij zijn gaan denken dat bevruchting plaatsvindt bij de bestuiving van bloemen [...]. Maar in feite wordt hier alleen nog maar het mannelijke principe vormgegeven: het zaad. De werkelijke bevruchting vindt pas plaats bij het zaaien in Moeder Aarde. Pas dan ontmoet het mannelijke het vrouwelijke en komt iets nieuws tot stand.’ René Groenen in: Dynamisch Perspectief , herfst 2012/4

Immeke gaat zaaien! In zaad kiemt het leven. Het begin van al het voedsel: zonder zaad geen bloemen voor de bijen, geen graan voor ons dagelijks brood. De natuur geeft het, zo genereus als ze is. En daar stropen we de mouwen voor op!

Vandaag vieren we vrijheid. Maar nu niet tevreden met een feestroes in slaap sukkelen! Morgen stemt de EU namelijk over een ontwerp wetsvoorstel inzake de zadenhandel in de land- en tuinbouw. Mogelijk mag dan alleen nog maar gecertificeerd zaad verhandeld worden. Een belangrijk onderwerp waar je echt wakker bij moet blijven. En waarom? Omdat chemische en farmaceutische bedrijven als Bayer, Syngenta, Monsanto, BASF, Dow en DuPont wereldwijd de commerciële zadenmarkt beheersen. Deze bedrijven maken gebruik van patentrecht en wetgeving. Zaadgoed wordt zodanig versleuteld dat planten mannelijk steriel worden en het onmogelijk wordt ze te vermeerderen. En dan hebben we het hier nog niet eens over genetisch gemodificeerde zaden. Zaad is als het ware juridisch eigendom van grote agrochemische bedrijven geworden. Bedrijven die ook insekticiden en herbiciden produceren. Philip H. Howard van de Michigan State University heeft deze spelers op de zadenmarkt 1996-2008 goed in kaart gebracht en laat duidelijk de ontwikkeling zien die zich alleen maar verder voortzet. Dat is geen goede ontwikkeling. Niet voor de bijen en niet voor ons en ons voedsel. Zaadgoed moet voor iedereen vrij beschikbaar blijven en zeker voor onze boeren. Gewoon zoals de natuur het bedoeld heeft.

Dat vraagt om actie! Aan de slag. We gaan op zandgrond in Bathmen een akker in zaaien! Eerst 2 ha met een bloemenmengsel dat tevens een groenbemester is. Voedsel voor de bijen en tevens voedsel voor de bodem. Als de bloemen zijn bestoven, gaan we het zaad met de hand oogsten om het door te geven zodat er ook op andere plekken bloemen van kunnen bloeien. Ook dat zaad gaan we weer doorgegeven. In oktober a.s. zaaien we vervolgens 1 ha in met St. Jansrogge, een oud cultuurgewas. Gewoon met de hand. Een klus waar we een hele hoop hulp van ‘stadse buitenlui en zaaiers’ bij kunnen gebruiken.

Met deze actie sluiten we aan bij het internationale project ‘Sowing the Future’ oftewel ‘Toekomstzaaien’ van Demeter. Toekomstzaaien benadrukt het belang van zaadgoed als cultureel erfgoed. In alle deelnemende landen komen burgers in het najaar bijeen om te zaaien voor een gentechvrije landbouw en vrij zaad! Van de rogge gaan we roggebrood en honingkoek maken. En voor de bijen maken we van het roggestro bijenkasten, bijenkorven, kiepsen en Weissenseifener hangkorven. En van wat er over blijft gaan we natuurlijk weer bouwen met stro en leem!

Verder gaan we selecteren op de aren. Zodat we weer zaadgoed verzamelen dat we het jaar erop weer kunnen inzaaien. Wie komt er helpen?! Iedereen is welkom! Geef je op via bericht@immeke.nl dan houden we je op de hoogte en zorgen we dat we op tijd laten weten waar en wanneer we je hulp nodig hebben...Als dat geen Toekomst Zaaien is!

Archief
Zoeken op tags
Er zijn nog geen tags.
bottom of page